Μέλι Αγγελικής Ο.Ε.

Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων
Φωτογραφία με προϊόντα με βάση το μέλι
primi sui motori con e-max

Το τμήμα R&D έχει εξασφαλίσει άμεσες συνεργασίες, με ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, βελτιώνοντας συνεχώς τις γνώσεις του και το ανθρώπινο δυναμικό του. Παράλληλα, οι συνεργασίες αυτές πραγματώνονται υπό τη μορφή συμμετοχών σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα. Κάποιοι ενδεικτικοί τίτλοι έργων αναφέρονται παρακάτω:

  • Μελέτη της ποιότητας των Ελληνικών παραδοσιακών τροφίμων και εκβιομηχάνιση της παραγωγής τους.
  • Σχεδιασμός γραμμής παραγωγής μελισσοκομικών προϊόντων υψηλής απόδοσης και βέλτιστης ποιότητας, με πλήρη απουσία συντηρητικών.
  • Σχεδιασμός και έρευνα γκουρμέ (gourmet) προϊόντων, συνδυάζοντας αποκλειστικά φυσικά και ανεπεξέργαστα υλικά.
  • Συνεργαζόμενο με πανεπιστημιακά ιδρύματα, βελτιστοποιεί την απόδοση των μελισσιών, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους μελισσοκομίας και τεχνολογία αιχμής (πρωτοποριακοί τύποι κυψελών, ειδικά εργαλεία, κλπ), ταυτόχρονα με οικολογικά και φυσικά σκευάσματα για την προστασία των μελισσοσμηνών.

Επιδιώξεις του τμήματος R&D

Το τμήμα "Έρευνας και Ανάπτυξης" (R&D) προϊόντων με βάση το μέλι και άλλα παράγωγα της Ελληνικής γης βρίσκεται στην καρδιά του στρατηγικού σχεδιασμού της «ΜΕΛΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ Ο.Ε.», με βασικές επιδιώξεις:

  • Την αξιοποίηση των πορισμάτων των ερευνών και των νέων τεχνολογιών, με στόχο την αναβάθμιση των τελικών προϊόντων και την ανάπτυξη νέων.
  • Την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων των ερευνών από τους υπεύθυνους των διαφόρων τμημάτων, για την εξασφάλιση καλύτερου ποιοτικού και οικονομικού αποτελέσματος.

Όραμα και Αποστολή

To όραμα μας είναι να "αποτελέσουμε ένα από τα πιο δυναμικά και πρωτοποριακά κέντρα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) στο χώρο των μελισσοκομικών προϊόντων στη χώρα μας και στην Νότια Ευρώπη, επενδύοντας στη γνώση και τις νέες τεχνολογίες".

Έχοντας ήδη συνάψει συμφωνίες με μερικά από τα μεγαλύτερα beekeeping programs για δοκιμή advanced evolution methods καθώς και νέων ποικιλιών, σκοπός μας είναι η δυναμική ανάπτυξη της εταιρίας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης καθώς και της βελτιστοποίησης της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής παραγωγής μελιού και συναφών προϊόντων.